MKF Kompaktstapler mit 180° drehbarem Arbeitsplatz